Zpracování mezd    

Kompletní zpracování mzdové agendy. Komunikace s úřady práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami. Podklady k výplatám mezd elektronickou formou včetně datových příkazů k úhradě pro Vaše elektronické bankovnictví. Poradenství a servis pro Vaše zaměstnance, zpracování ročního zúčtování daní ze závislé činnosti. Prostě vše co je se mzdovou agendou spojeno. Jednoduše - nechte zpracování mezd na nás.